Suprasel Microso Microfine sāls. Pārtikas ražošanas smalkais sāls. Speciāli pasūtams!

"Suprasel'" smalkais pārtikas ražošanas sāls

"Suprasel'" smalkais pārtikas ražošanas sāls ar joda piedevu

"Suprasel'" Medium sāls. Smalkais pārtikas ražošanas sāls.

Atlantijas jūras sāls "Marsel", tips 0.2-0.8mm, pārtikas ražošanas sāls

Atlantijas jūras sāls "Marsel", tips 1-3mm, Pārtikas ražošanas sāls.

Atlantijas jūras sāls "Marsel", tips 2-4mm, Pārtikas ražošanas sāls.

Latvijas Sāls Tirdzniecības Kompānija. Buļļu iela 47A, Rīga, LV-1067, tālr. 67 063 931,

WhatsApp: 24 202 040, e-mail: lstk@lstk.lv

Saturs © LSTK 2014-2022.