Atlantijas jūras sāls "Marsel", tips 2-4mm, Pārtikas ražošanas sāls.

Atlantijas jūras sāls "Marsel", tips 0.2-0.8mm, pārtikas ražošanas sāls

"Suprasel'" smalkais pārtikas ražošanas sāls

"Suprasel'" smalkais pārtikas ražošanas sāls ar joda piedevu

Atlantijas jūras sāls "Marsel", tips 1-3mm, Pārtikas ražošanas sāls.

Pārtikas smalkais sāls "Ekstra Poļesje". Smalkais pārtikas ražošanas sāls.

Latvijas Sāls Tirdzniecības Kompānija. Buļļu iela 47A, Rīga, LV-1067, tālr. 67 063 931, e-mail: lstk@lstk.lv

Saturs © LSTK 2014-2020.